Kobber

Sundholm Kirketårn udført 1987.​

Sct. Andreas Kirke Ordrup udført 2000-2001​

Kobbers anvendelse og samlingsmetoder

Kobber er et halvædelt metal, det har derfor stor modstandsevne overfor korrosion. Ude i atmosfæren vil det efterhånden overtrækkes med et mørktfarvet lag (patina), som beskytter kobberet mod yderligere korrosionsangreb.

Efter et antal år vil overtrækket blive smukt grønt patina (ir), som man ofte ser på ældre bygninger. Dette afhænger dog meget af, hvor kobberet er placeret (klimaforhold). Det har endvidere også stor betydning at den kobber, der bruges i dag er meget ren ca. 99,9%.

For at fremskynde denne proces har man udviklet forpatinerede kobberplader, som har den grønne farve, som mange ønsker at det skal have.

Falsede samlinger


Falsning anvendes meget til samlingsmetode med kobber. Ved tag- og facadebeklædning anvendes normalt stående dobbeltfals og enkelte eller dobbelt tværfals, hvilke er samlingsmetoder som alle er vandtætte ved overholdelse af normer for monteringen. Ved samlinger af runde rør i kobber, anvendes oftest en almindelig dansk liggende tværfals.

Nittede samlinger


Ved kobbertagrende anvendes nittede samlinger. En overlapssamling nittes med kobbernitter, hvorefter de loddes.

TH. Hansen's Eftf. ApS // Slagelsegade 11 // 2100 København Ø // Tel: 35 42 04 11 // CVR: 44780615