Skifertag

Skifertag i København

For ca. 100 år siden var naturskifer et af de foretrukne tagmaterialer til tagene i Danmark. Mange af de større ejendomme i købstæderne, Københavns brokvarterer, herregårds hovedbygninger og villaer blev beklædt med de holdbare og smukke skiferplader til skifertag. En stor del af disse skifertage er nu over 100 år gamle trænger til udskiftning. Ikke altid fordi skifertaget er nedslidt, men fordi fastgørelser og inddækninger som regel er tærede.

Udskiftning af tag til skifertag

Udskiftning af tagbeklædningen er som regel en kostbar affære og tidligere var det da også meget almindeligt at der blev valgt et billigere kunstprodukt såsom eternitskifer eller bølgeplader som erstatning, når naturskifer taget skulle udskiftes. Inden for de sidste 10-15 år har fredningsmyndighederne og byfornyelsen via økonomisk støtte, været medvirkende til at der på de bevaringsværdige ejendomme igen er blevet oplagt skiferplader af ægte naturmaterialer.​

Natur skifertag

Som følge af en stigende æstetisk og miljømæssig bevidsthed er det de sidste år blevet mere almindeligt at også private vælger naturskifer som tagbeklædning på deres ejendom. Som det eneste tagmateriale med en dokumenteret levetid på 100 år eller mere, ser mange anskaffelsen af et naturskifertag som en økonomisk sikker og langsigtet investering, frem for et alternativ med et tagprodukt som måske skal lægges om mange gange i ejendommens levetid.

Skiferen som materiale.

Skiferen blev geologisk skabt for 400-500 år siden. Skifer er leraflejringer, som under jordforskydninger og under enormt tryk og høje temperaturer har gennemgået en slags metamorfose, hvorefter det lader sig gøre at kløve de udskårne skiferblokke i flager, nærmest som en blok med A4-papir. Skifer har en vægt lavere end de fleste andre tagmaterialer. Med sin lave friktion opnås en hurtigere afvanding end andre tilsvarende materialer (tegl, beton etc.)

Kontakt os og hør mere om skifertag

Du er meget velkommen til at kontakte os hvis du har spørgsmål til skifertag, eller hvis du vil hører mere om vores skifertag. Vi udfører opgaver i hele København og Sjælland.