Vandbesparelser

Vandeftersyn i beboelsesejendomme

Hos TH Hansens’s Eftf. ApS har vi løbende samarbejde med ejendomsforeninger og boligselskaber, hvor vi tilbyder vandeftersyn i ejendommen med henblik på vandbesparende forbedringer.

Vi tilbyder at gennemgå samtlige lejligheder i ejendommen, hvor alle vaske, vandhaner og toiletter bliver efterset. Dryppende vandhaner og toiletter, der løber, er blot en af tingene, der kan blive omkostningstungt på det samlede vandforbrug.

Efter gennemsynet klarlægger vi, hvor det højeste vandspild forekommer, hvad der kan skiftes ud, og hvilke forbedringer der kan foretages for at nedjustere vandforbruget.

Spar penge med det rigtige toilet

Med stigende vandpriser, grønne afgifter og endda tiltagende mangel på vand skærpes behovet for at spare vand. Ifö’s sortiment i vandbesparende VA-godkendte wc’er er stort. Design, indretning, pladsforhold, placering af afløb m.m. afgør hvilken model, der skal anvendes i den aktuelle situation. Fælles for dem alle er, at de er forsynet med en skylleanordning, hvor man frit kan vælge mellem to skyllevandsmængder, populært betegnet som “stort” eller “lille” skyl. Begge skyl aktiveres på een knap – Ifö Miljøknappen, den blev indført på Ifö Cera, lanceret foråret 1996 – i dag kendt som Ifö Sign.

Nedenfor har vi foretaget en gennemsnitsberegning på besparelser i vandforbrug og penge ved udskiftning til den nye Ifö Sign med miljøknappen.

Gennemsnitsberegning:

Antal personer pr. husstand: 3
Antal skyl pr. dag pr. husstand: 20
Andel “stort” skyl: 33 %
Andel “lille” skyl: 67 %
Antal dage pr. år: 360

Forudsættes ovenstående, kan der opnås en vandbesparelse pr. år på ca. 36.000 liter ved skift fra 9 til 6/3 liter pr. skyl, eller ca. 29.000 liter – ved skift fra 8 til 6/3 liter pr. skyl.

Vil du have foretaget forbedringer, så du kan spare penge på vandet, så kontakt os på telefon 35 42 04 11 og få et godt tilbud.